Chương trình và chính sách khuyến mãi

Định nghĩa: Là chương trình tri ân hằng tháng dành cho Top Fan trên Fanpage Celeb.

Đối tượng áp dụng: Là những người tương tác thường xuyên trên Fanpage Celeb như like, share, comment, tham gia mini game và có huy hiệu Top Fan do Facebook ghi nhận. (Top Fan không nhất thiết là người đã mua hàng tại Celeb)

Cách thức công bố: Danh sách Top Fan (hay còn gọi là danh sách Fan cứng) bao gồm Top 1, Top 2, Top 3 được công bố vào mùng 5 hằng tháng.

Danh sách quà tặng là sản phẩm hoặc voucher cụ thể sẽ được công bố vào ngày mùng 5 và được gởi cho khách hàng qua inbox hoặc email hoặc chuyển phát.

Thời gian áp dụng: Đối với voucher sẽ có giá trị trong vòng 1 tháng kể từ ngày công bố.

Điều kiện loại trừ: sẽ được quy định trong nội dung công bố và gửi đi hằng tháng

Định nghĩa: Là chương trình tri ân hằng tháng dành cho Top Fan trên Fanpage Celeb.

Đối tượng áp dụng: Là những người tương tác thường xuyên trên Fanpage Celeb như like, share, comment, tham gia mini game và có huy hiệu Top Fan do Facebook ghi nhận. (Top Fan không nhất thiết là người đã mua hàng tại Celeb)

Cách thức công bố: Danh sách Top Fan (hay còn gọi là danh sách Fan cứng) bao gồm Top 1, Top 2, Top 3 được công bố vào mùng 5 hằng tháng.

Danh sách quà tặng là sản phẩm hoặc voucher cụ thể sẽ được công bố vào ngày mùng 5 và được gởi cho khách hàng qua inbox hoặc email hoặc chuyển phát.

Thời gian áp dụng: Đối với voucher sẽ có giá trị trong vòng 1 tháng kể từ ngày công bố.

Điều kiện loại trừ: sẽ được quy định trong nội dung công bố và gửi đi hằng tháng

Định nghĩa: Là chương trình tri ân hằng tháng dành cho Top Fan trên Fanpage Celeb.

Đối tượng áp dụng: Là những người tương tác thường xuyên trên Fanpage Celeb như like, share, comment, tham gia mini game và có huy hiệu Top Fan do Facebook ghi nhận. (Top Fan không nhất thiết là người đã mua hàng tại Celeb)

Cách thức công bố: Danh sách Top Fan (hay còn gọi là danh sách Fan cứng) bao gồm Top 1, Top 2, Top 3 được công bố vào mùng 5 hằng tháng.

Danh sách quà tặng là sản phẩm hoặc voucher cụ thể sẽ được công bố vào ngày mùng 5 và được gởi cho khách hàng qua inbox hoặc email hoặc chuyển phát.

Thời gian áp dụng: Đối với voucher sẽ có giá trị trong vòng 1 tháng kể từ ngày công bố.

Điều kiện loại trừ: sẽ được quy định trong nội dung công bố và gửi đi hằng tháng

Định nghĩa: Là chương trình tri ân hằng tháng dành cho Top Fan trên Fanpage Celeb.

Đối tượng áp dụng: Là những người tương tác thường xuyên trên Fanpage Celeb như like, share, comment, tham gia mini game và có huy hiệu Top Fan do Facebook ghi nhận. (Top Fan không nhất thiết là người đã mua hàng tại Celeb)

Cách thức công bố: Danh sách Top Fan (hay còn gọi là danh sách Fan cứng) bao gồm Top 1, Top 2, Top 3 được công bố vào mùng 5 hằng tháng.

Danh sách quà tặng là sản phẩm hoặc voucher cụ thể sẽ được công bố vào ngày mùng 5 và được gởi cho khách hàng qua inbox hoặc email hoặc chuyển phát.

Thời gian áp dụng: Đối với voucher sẽ có giá trị trong vòng 1 tháng kể từ ngày công bố.

Điều kiện loại trừ: sẽ được quy định trong nội dung công bố và gửi đi hằng tháng